Céljaink

Azért, hogy a családi vállalkozások szerepét növeljük a magyar gazdaság fejlesztésében,

  • Szükségesnek tartjuk deklarálni, hogy a vállalkozások túlélését elősegítő törvény, vagyis az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessége változatlanul maradjon joghatályos.

Az 5 évnél régebbi banki, tőzsdei befektetés hozama kamatadó, illetve nyereségadó-mentes. A 10 évnél régebben vásárolt ingatlan értékesítése során realizált bevétel, illetve értéknövekedés adómentes.

  • A Családi Vállalkozások generációkon átívelő hosszú távú befektetéseinek adózási szabályai esetében azonos jogi szabályozást kérünk a többi, tisztán pénzügyi hossztávú befektetéssel. A 10 évnél régebben alapított és eredményesen működtetett családi vállalkozások élvezzenek a más befektetésekkel azonos elbírálást.
  • A 10 évesnél régebbi üzletrész értékesítése esetén legyen a bevétel, profit adómentes.

A családi vállalkozások a már leadózott pénzüket, magánvagyonukat fektetik vállalkozásukba, saját ingatlanukat terhelik a cég működésének fenntartása érdekében, különösen a gazdasági válság idején.

  • Az oktatási és a képzési költségek az egyéb cégeknél az adóból leírhatóak. A családi vállalkozásoknál a legfontosabb befektetés az utód. Mégis, az ő képzésük, taníttatásuk csak adózott pénzből történhet. Célunk ennek a megváltoztatása.
  • Amikor később lehetőség nyílna az átmeneti finanszírozás visszavételére, az csak ismételt adózás után lehetséges. Célunk ennek a szabályozásnak a megváltoztatása.
  • A közbeszerzések esetén jelentsen előnyt a stabil hazai tevékenység, a 10 évnél régebbi, áttekinthető, családi tulajdonosi struktúrájú működés és a megbízhatóság.

A fejlett, a generációváltás területén tapasztalattal, hagyományokkal rendelkező országokban a családi cégek mintegy kétharmada nem vészeli át az utódlást. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy Magyarországon sem jobb a helyzet.

  • El kívánjuk érni, hogy az állam a képzések támogatásával kockázati tőkebefektetéssel javítson ezen az arányon. Ezáltal munkahelyek menthetőek meg, stabilizálódhat a gazdaság ezen szférája.