Beszámoló a CSVOE 2015 évi munkájáról, eredményeiről

Összeállította: az Egyesület Elnöksége és a Mentor Lánc Alapítvány Kuratóriuma

Az Egyesület 2015. évi tevékenysége

A 2015-ös év az Egyesület belső tevékenységének megszilárdításáról és a társszervezetekkel való kapcsolat kialakításáról szólt.

Ennek a munkának főbb állomásai:

 1. KLUB
 2. Kapcsolatkártya
 3. Az elnökség munkájának tervszerűvé tétele
 4. Honlap szerkesztése és folyamatos működtetése
 5. Civil szervezetekkel való együttműködés
 6. Az Alapítvánnyal közösen együttműködés kialakítása kereskedelmi, gazdasági, marketing, és egyéb stúdiumokkal, foglalkozó Egyetemekkel, Főiskolákkal.

1. KLUB

Ebben az évben a novemberi rendezvénnyel együtt 8 KLUB napot szerveztünk. A változatosság biztosítása miatt igyekeztünk külső helyszíneket is biztosítani és ennek alapján a nyolc helyszín a következő volt:

 • Campona Tropicarium
 • 3 alkalommal a Rubin  szálloda
 • 1 alkalommal a Rubin szálloda kerthelysége (jubiális}
 • Eiffel PaIota – Pricewaterhouse Coopers
 • lBS Üzleti Főiskola
 • Budapesti Gazdasági Főiskola

Ebben az évben utolsó rendezvényünk a Karácsonyi - Újévi köszöntő lesz, a Rubin szállodában.

Az év elején előre meghatároztuk az időpontokat, melytől csak egy-két esetben tértünk el.

A programpontokat úgy állítottuk össze, hogy legyen benne gazdaságpolitika, különféle kedvezmények igénybevételének ismertetése, tájékoztatás pályázati lehetőségekről, tagjaink cégének bemutatása, együttműködési szerződések aláírása, szponzori megállapodások bejelentése, a Kapcsolatkártya beindításának bejelentése.

Két esetben a KLUB rendezvényt összevontuk Főiskolai rendezvénnyel, ahol az Egyesület "főszereplő" volt, mint meghívott Fővédnök.

Főszponzorunk, a  MetLife Zrt. jóvoltából, minden eseményen magas színvonalú vendéglátást tudtunk biztosítani.

A fentiek ellenére a látogatottság általában alacsony volt.

Magát a KLUB-ot olyan az a közösségi találkozónak szeretnénk látni, ahol egymással ismerkedhetünk, üzleti kapcsolatokat alakíthatunk, és olyan ismeretekre tehetünk szert, amely csak egy ilyen, "privát” körben lehetséges. Utalok itt a meghívott magas beosztású, előadók jelenlétére és előadásaikra.

A rendezvények részletes bemutatása, a Honlapon (www.csvoe.hu) olvasható.

2. Kapcsolatkártya

Ez év tavaszán indítottuk a Kapcsolatkártya - egymás közötti üzleti kapcsolatépítés – rendszerét.

Honlapunkon megjelenítettük a használat módszerét. A mai napig elég kevés tagtársunk élt a lehetőséggel, ami egyébkén tagi alanyi jogon jár mindenkinek. Miután az Egyesület nem kérdezi, ki milyen kapcsolatot épített ki, így az ügy bizalmas marad. Ettől függetlenül, akik bekapcsolódtak, nagyon pozitív visszaigazolást adtak.

3. Elnökségi munka:

Az Elnökség előre meghatározott napirend alapján tartja minden hónapban egyszer (lehetőleg azonos időpontban) a megbeszéléseit. Az elnökségi üléseken a megjelenés rendszertelen volt, de mindig szavazóképesen zajlottak, ezért jövőre meg kell erősíteni a létszámot.

A  döntések közül kiemelkednek a következők:                                                     

 • A honlap működtetése,
 • hírlevél indítása,                                                                                                             
 • független külső könyvelési irodával való megállapodás,                                     
 • kényszerűségből folyószámla-vezető bank csere,                                                       
 • adminisztratív okokból Titkár csere,                                                                              
 • gazdasági területen, magasan kvalifikált Tanácsadó megbízása (pályázatok),                                  
 • az eddig létrehozott Együttműködési szerződések elfogadása,                                    
 • KLUB programok kialakítása,                                                                                      
 • a FB által végrehajtott ellenőrzések eredményének elfogadása, illetve végrehajtása, 
 • külföldi kapcsolatrendszer kiépítése, ezzel a munkával Szigeti Darryl megbízása,
 • a Mentor Lánc Alapítvány megalapítása,(ez még 2014 ben történt,de az egyik legfontosabb döntés volt).

4. Honlap:

A honlap elérhetősége: www.csvoe.hu.

A HÍREK menüpont alatt naprakészen található Egyesületünk minden történése, valamint  Gazdasági Tanácsadónk pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatása. Ezen túlmenően, a már fentiekben idézett Kapcsolatkártya rendszer, Támogatóink megjelenítése, Programnaptár, stb.

5. Együttműködési rendszer:

Ebben az évben a következő Szervezetekkel irtunk alá Együttműködési Megállapodást:

 • Budapesti Gazdasági Főiskola.                                                                                               
 • IBS Üzleti Főiskola                                                                                                                    
 • Magyar Könyvelők Országos Szövetsége                                                                            
 • VOSZ                                                                                                                                            
 • Simple3 Vállalatfejlesztési KFT                                                                                              
 • Hitelpont zRT         

Utóbbi kettő, mint Pártoló Tag is közreműködik munkánkban.

Ki kell emelni Fő támogatónkat a MetLife Biztosító zRT-t, és a már két éve működő EGON Prémium zRT. támogatását is.

Új kapcsolatok kiépítését kezdtük meg a következő Szervezetekkel:                            

 • Pricewaterhouse Coopers zRT.                                                                                                      
 • Hotan Tanácsadó Iroda                                                                                                           
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara                                                                                                       
 • Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület                                                                       
 • Bpv Jádi Németh ügyvédi Iroda                                                                                                 
 • Széchényi Tőkealap Kezelő zRT.                                                                                             
 • Századvég Gazdaságkutató zRT.                                                                                           
 • GKI Gazdaságkutató zRT. 

6. Főiskolai együttműködés:

A Mentor Lánccal közösen, nagy hangsúlyt fektetünk azon fiatalokkal való kapcsolat kialakítására, akik vállalkozók kívánnak lenni. Ebben a témakörben az IBS Üzleti Főiskolával,ó és a Budapesti Gazdasági Főiskolával alakítottunk ki szoros kapcsolatot. Mindkét helyen részvettünk egy-egy egész napos rendezvényen, ahol mint Fővédnökök szerepeltünk. Az Alapítvány segítségével, folyamatos képzéseket szervezünk mind két helyen.

Az Egyesület ,a fentiekben elmondottakon kívül igen komoly aktivitást fejt ki tevékenységünk ismertetése érdekében.

Az év folyamán, az alábbi konferenciákon vettünk részt meghívottként:                

 • VOSZ közgyűlés,                                                                                                                        
 • GYOSZ közgyűlés                                                                                                                         
 • Jádi Németh ügyvédi Iroda Tudományos Akadémián rendezett Családi napján
 • Help 2 startup  Nextgeen témával foglalkozó rendezvényén

Az Egyesület képviseletében Rudas László és Berendi Péter a Kossuth Rádió egy-egy vállalkozásokkal kapcsolatos műsorában mondhatták el véleményüket.