Hírek és események

Elnökségi Tanácsadó tájékoztatója (11)

Az Egyesület tagjai számára tájékoztatásul küldjük az alábbi portfolio.hu weboldalon ma délután megjelent cikket:

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/brutalis_tuljegyzes_varhato_a_ma_zarulo_eu-s_palyazaton.227951.html

Ennek lényege:

Úgy tűnik, hogy a január végén 7,5-szeres túljegyzéssel lezárt GINOP-2.1.1-15 kódszámú vállalati K+F+I pályázat után újabb brutális túljegyzés alakulhat ki egy másik K+F+I pályázaton. Ma zárul ugyanis a GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás első értékelési szakasza és a Portfolio információi szerint míg reggel 1300 felett járt a beadott pályázatok darabszáma, addig most délután 4 óra körül már a 2000-es kerek számot közelíti.

A február 12-i állapot szerint 325 beadott pályázat összes támogatási igénye 19,3 milliárd forint volt, amelyből egy pályázatra átlagosan 60 millió forintos támogatási igény adódik. Ha ezzel számolunk a most már látható közel 2000 beadott pályázati darabszám esetén, akkor csaknem 120 milliárd forintos összesített támogatási igény adódik. Ez közel hatszorosa lenne az egyébként 20 milliárd forintos kerettel meghirdetett felhívásnak.

Mindebből úgy tűnik, hogy a kétkedések ellenére jelentős innovációs potenciál lakozik az országban, igaz nagy kérdés, hogy a jelentős túligénylés mellett a két pályázaton az elutasítási arány hogyan alakul majd (formális, vagy egyéb okok miatt).

Uniós források 2016 rendezvény

Kulcsfontosságú a 2016-os év a magyar gazdaságfejlesztés terén, hiszen a régi uniós ciklus lezárult, így már csak a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai források állnak rendelkezésre, amelyek minél nagyobb ütemű kifizetése alapvetően fontos a gazdaságélénkítés szempontjából. Ennek érdekében a kormány sok erőfeszítést tesz, így 2015 végéig a teljes hétéves keretösszeg mintegy negyven százalékára kiírta a pályázatokat. Ez tehát nagy uniós pályázati dömpinget jelent, így sok fontos és aktuális téma megvitatását teszi szükségessé a Portfolio gazdasági fóruma keretében.

Az új uniós ciklus egyszerre kihívás a gazdaságfejlesztési-pályázati piac mind a négy fő szereplőjének: a pályázatokat hatalmas tempóban kiíró állami szerveknek, a finanszírozást, illetve a szakmai tanácsadást nyújtó piaci intézményeknek, valamint a leendő pályázóknak is. Ahhoz, hogy a kormány terveinek megfelelően Magyarország valóban hatékonyan tudja felhasználni az euró milliárdok újabb körét, alapos szakmai felkészülés és széleskörű szakmai párbeszéd szükséges. Ennek lehetőségét teremti meg a Portfolio új szakmai fóruma, hiszen Magyarország sorsa, hosszú távon is fenntartható fejlődési pályája a tét.

A 2016. március 10-én a Sofitel Hotelben sorra kerülő rendezvény főbb témái:

 • A gazdaságfejlesztés fő irányai és célkitűzései
 • A stratégiai irányokból kirajzolódó üzleti lehetőségek
 • Az új pályázatok iránya és tartalma
 • A hatékony felkészülés módszerei
 • Az üzleti-pályázati tanácsadói piac szerepe és kilátásai
 • Az új pályázati és a közbeszerzési rendszer főbb jellemzői
 • A pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségek
 • A cégek csökkenő energiafelhasználásának lehetőségei
 • A kutatás-fejlesztési és innovációs források felhasználási irányai
 • A pályázati-közbeszerzési piac helyzete a korrupció szemszögéből. További részletek és regisztráció: http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/unios_forrasok_2016/457

Módosult két népszerű GINOP pályázati felhívás pénzügyi tájékoztatója, illetve csatolásra került az üzembe helyezési jegyzőkönyv minta, illetve a megrendelő és a szerződés hiányáról szóló nyilatkozat minta

Módosult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című (1.2.1-14 kódszámú), illetve a "Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása" című (1.3.1-14 kódszámú) pályázati felhívás keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó pénzügyi tájékoztató. Továbbá csatolásra került az üzembe helyezési jegyzőkönyv minta és a megrendelő és szerződés hiányáról szóló nyilatkozat minta.

Az útmutató fontosabb pontjai

 • A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a kifizetés igénylési dokumentáció benyújtásával.
 • A projekt sikeres megkezdése érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jogosult.
 • Az időközi és záró kifizetési igénylés minden esetben elszámoló bizonylat alapú kifizetésnek minősül, azaz a támogatások folyósítására a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlákon és egyéb elszámoló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül sor.
 • A kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tíz napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Az üzembe helyezési jegyzőkönyv minta és a megrendelő és szerződés hiányáról szóló nyilatkozat minta az adott pályázathoz tartozó kapcsolódó dokumentumok alatt található Segédletek pont alatt található.

A benyújtandó dokumentumokról, illetve a kifizetéshez szükséges tudnivalókról részletes információk találhatók a http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/erre_figyelj_oda_ha_unios_penzt_szeretnel_a_nepszeru_palyazatokon.4.227952.html weboldalon.

Közel 80 Mrd Ft-ról döntött a Kormány avagy elfogadták a hazai innovációs forrást jelentő NKFI Alap 2016. évi program stratégiáját.

A Magyar Közlöny 24. számában olvashatjuk a Kormány 1058/2016. (II. 25.) számú határozatát, mely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szól.

A programstratégiából jól látható, hogy összesen 3 jogcím esetében terveznek 2016-ban meghirdetni 13 pályázatot. Az idén meghirdetni tervezett pályázatok keretösszege összesen 77,95 milliárd forint. Ebből 29,39 milliárd forint a 2016. évi kötelezettségvállalás.

További részletek:http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/kfi/80_milliard_forintrol_dontott_a_kormany.1.227837.html