Hírek és események

Elnökségi Tanácsadó tájékoztatója (9)

Az új közbeszerzési törvény a nagyobb volumenű építési beruházások, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelése tekintetében továbbra is fenntartja a korábbi - a beszerzés értékéhez viszonyított támogatási intenzitáson alapuló - szabályozást, azonban a közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezte azokat is, akiknek a beszerzése legalább 25 millió forint összegben kap támogatást. Mivel változatlanul támogatásnak minősül minden a beszerzés teljesítéséhez szükséges pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny - az adókedvezmény és kezességvállalás kivételével - a közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek köre lényegében majdnem minden költségvetési vagy uniós támogatásból részesülő kedvezményezettre kiterjedt volna az új közbeszerzési törvény értelmében.

A 2015. novemberétől hatályos közbeszerzési törvény értelmében jelentősen bővült azon vállalkozások köre, akiket a jogalkotó közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. A kis- és középvállalatok azonban nincsenek erre felkészülve, ezért a vonatkozó szabályozás módosítására volt szükség. Az Országgyűlés kedden szavazott a módosításról.

A december 15-én elfogadott módosítás értelmében a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, amennyiben a beszerzés:

  1. egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból;
  2. egyedi munkahely-teremtési támogatásból;
  3. képzési, továbbá tanműhely-létesítési és fejlesztési támogatásból;
  4. kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból;
  5. nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából;
  6. bármely, 2015. november 1. napját megelőzően igényelt, uniós illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból.

A módosítás révén világossá válik a korábbi bizonytalan helyzet és drasztikusan csökkenni fog azon támogatások köre, amelyek felhasználása érdekében közbeszerzési eljárást lesz köteles a kedvezményezett lefolytatni. A jelenleg folyamatban levő gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) több pályázata is ebbe a körbe fog tartozni.

Nem az elnyert támogatási összegnek kell meghaladnia a 25 millió forintos küszöböt, hanem az adott beszerzésnek kell több mint 25 millió forintos közvetlen támogatásból megvalósulnia. Következésképpen, ha egy vállalkozás 70 millió forintos támogatást nyer el, de abból számos különálló beszerzést valósít meg, úgy abban az esetben nem feltétlenül lesz köteles közbeszerzési eljárásokat lefolytatni.

Az egyes beszerzések vonatkozásában elszámolt támogatás összegét abban az esetben kell egybe számítani, amennyiben a beszerzések tárgya

  • műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező építési beruházások;
  • ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelések;
  • azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk.

Részletek:http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/jo_hirt_kaptak_a_tamogatasra_palyazok.607535.html