Hírek és események

Fontos részletek a 2017. évi munkatervünkből

Tisztelt Tagtársunk, Pártoló Tagunk, Társszervezeti Partnerünk!

Egyesületünk a 2017.-es évben folytatja a tavaly megkezdett dinamikus növekedést. Terveink szerint 10 KLUB eseményt szervezünk, megtartjuk éves rendes Közgylésünket, és beindítjuk az üzleti reggeli típusú rendezvényeket is.

Véglegesítjük a Családi Vállalkozás/Vállalat/Vállalkozó (CSV) definíciót és megfogalmazzuk elsesélyjavító javaslatainkat.

Beszámolhatunk arról is, hogy megszervezzük elsvidéki tagozatainkat, st kilépünk az orszaghatáron. Szerbiában újvidéki testvérszervezet létrehozását támogatjuk.

Statisztikai felmérésekkel kívánjuk bizonyítani a társadalmi felelsségvállalás területén elért kimagasló teljesítményünket, így pl. adatgyjtést kezdeményezünk a CSV- knél 5 -10, st a 15évnél régebben alkalmazott munkatársak arányának megállapítására.

A statisztikai eredmények közzé tétele és értékelése céljából konferenciát szervezünk. Ennek megfinanszírozásához várunk együttmködpartnereket, szponzorokat ill. pályázunk források biztosítására.

Budapestre telepítjük székhelyünket, és innen koordináljuk az Egyesület munkáját. A KLUB mellett nagy hangsúlyt fektetünk Mentorlánc Alapítványunk sikeres mködtetésére. Továbbfejlesztjük a "Kapcsolat Kártya" szolgáltatásait és kihasználjuk a nagybani, közösségi beszerzés elnyeit.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a CSV-k informálására, a minél szorosabb, aktívabb kapcsolattartásra úgy a partner szervezeteinken, mint a facebookon és az egyre naprakészebb és színesebb web oldalunkon keresztül.

Köszönjük a támogató együttmködésed és kívánunk nagyon sikeres 2017-es üzleti évet és családoddal, szeretteiddel együtt mindehhez jó egészséget!

Baráti üdvözlettel,


dr_rudas_laszlo_dr_beredi_peter