Beszámoló a 2016. évi közgyűlésről

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2016. március 31-én 16 óra kezdettel, Budapesten, a VII. ker. Boscolo Szállodában a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének (továbbiakban Egyesület) éves rendes közgyűléséről

A meghirdetett eredeti időpontban a megjelentek száma nem éri el a tagság 50 %-át, ezért Rudas László elnök megnyitja és azonnal bezárja a közgyűlést.

16 órára, a meghívóban megjelöltek szerint új közgyűlést hív össze.

A 16 órakor a megismételt közgyűlést Rudas László megnyitja. Megállapítja a jelenlévők létszámát, és bejelenti, hogy a megjelentek száma: 14 fő, ( 1. sz. mellékletben foglalt jelenléti ív szerint)

Az Egyesület elnöke, dr. Berendi Pétert javasolja a közgyűlés levezető elnökének.

A jelenlévők, dr. Berendi Pétert levezető elnöknek megválasztották

A jelölést dr. Berendi Péter elfogadta, üdvözli a megjelenteket, megköszöni a bizalmat, közli, hogy a szavazás nyílt, a kiosztott szavazócédulák felmutatásával lehet szavazni.


Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlésnek mindenekelőtt a szabályszerű lebonyolítás érdekében:

 • 1 fő jegyzőkönyvvezetőt
 • 1-1 fő szavazatszámlálót
 • 1-1 fő jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Antal Beátát.

A közgyűlés elfogadja nevezett jelöltet.
Antal Beáta a jelölést elfogadta.

Szavazatszámlálóknak javasolja: Kanyó Beatrixet és Nagy Jánost.

A közgyűlés, elfogadja nevezett jelölteket.
Kanyó Beatrix és Nagy János a jelölést elfogadta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Zahorán Jánost és dr. Schwarczenberger Istvánnét.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja nevezett jelölteket.
Zahorán János és dr. Schwarczenberger Istvánné a jelölést elfogadta.

Levezető elnök bejelenti a napirendet, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogad.

Megkérdezi, hogy valakinek van-e további javaslata az „egyéb” kérdések közé.

1 javaslat érkezett Illés Zoltán tagtól, melyet az „egyéb” napirendbe sorolt.

 1. Napirendi pont: 2015. évi mérleg jóváhagyása

  Levezető elnök felkéri Szilczer Attilát,a Felügyelő Bizottság Elnökét, hogy tegyen javaslatot a mérleg elfogadására, esetleg kiegészítésére.

  Szilczer Attila tájékoztatja jelenlévőket, hogy a 2015. évi mérleg elkészült, és azt a 2016. március 31-ei Felügyelő Bizottsági ülésen elfogadták. A Mérleget közgyűlési elfogadásra javasolja.

  Illés Zoltán tag megjegyzi, hogy a honlapon kötelező feltüntetni a mérleget.

  Levezető elnök válasza: A mérleg elfogadás után a Honlapra felkerül.

  Dr. Rudas László egyesületi elnök ismerteti a CSVOE 2015. évi bevétel és kiadás költségeket, (lásd. 2. sz. melléklet,) valamint szóbeli kiegészítést fűz hozzá:

  Zahorán János 1.000.000Ft szponzori hozzájárulása a Metlife részéről (terembérleti támogatás) nem jelent mérlegköltséget, támogatónak kiszámlázott költség.

  Levezető elnök szavazásra bocsájtja a 2015. évi mérleg elfogadását.

  A közgyűlés egyhangúan, elfogadja a 2015. évi mérleget.

 2. napirendi pont: személyi kérdések

  Rudas László elnök ismerteti az Elnökségben bekövetkezett változásokat és annak okait.

  Kristóf Györgyi tagunk elnökségi tagságáról lemondott, hivatkozva magánéleti változásokra, melyek mellett érdemi munkát nem tud végezni.

  Levezető elnök megkérdezi: tagoknak van-e javaslata új elnökségi tagra?

  A tagság részéről nincs javaslat, így Levezető elnök Szabó Lászlót (Simple3) javasolja elnökségi tagnak.

  Levezető elnök röviden ismerteti a leendő új elnökségi tag eddig végzett munkáját: még az Egyesületbe való belépése előtt aktívan elkezdett ötletelni, tevékenysége fokozódott, majd úgy döntött, hogy belép az Egyesületünkbe.

  Levezető elnök szavazásra bocsájtja Szabó László új elnökségi tagságának megválasztását.

  A közgyűlés egyhangúan, elfogadja elnökségi tagnak Szabó Lászlót.

 3. napirendi pont: egyéb

  Ezen napirendi pontra Illés Zoltán tagtársunk javaslatait ismerteti Levezető elnök.

  Illés Zoltán olyan észrevételeket tett az Egyesület Alapszabályát illetően, melyek helytállóak. Az Elnökség egyetértett az Alapszabály jogásszal történő ellenőriztetésével. Ügyvédi Irodára javaslatot tesznek a későbbiekben.

  Illés Zoltán további ötleteket tett (honlap arculat, tagtoborzás) melyeknek megvitatására a következő klubnapon külön napirendi pontot szentelünk, mivel ez nem szavazati téma.

  Beterjesztő elfogadta ezen megoldást.

  Levezető elnök szavazásra bocsájtja Illés Zoltán javaslatát az Alapszabály felülvizsgálatára vonatkozóan.

  A Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

  Levezető elnök megállapítja, hogy a meghirdetett napirendi pontok eldöntésre kerültek, megköszöni a részvétel, majd közli, hogy rövid szünet után megkezdődik az Egyesület márciusi KLUB rendezvénye.

Jegyzőkönyv lezárva.

Dr. Berendi Péter

Levezető elnök

Antal Beáta

jegyzőkönyvvezető

Dr. Berendi Péter

Levezető elnök

Zahorán János

jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Schwarczenberger Istvánné

jegyzőkönyv-hitelesítő