A CSVOE 2016. évi munkaterve

Szakpolitika:

Alapfeladatnak tekintjük az alapításkor meghatározott célkitűzések megvalósítását. Ezek közül kiemelkednek a következők:

  • A családi vállalatok, vállalkozások önálló jogi kategóriaként történő meghatározása.
  • A hosszú távú - beruházásokkal kapcsolatos - befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szabályozók kedvezményes meghatározása.
  • A tíz évnél régebbi üzletrész értékesítés értéknövekménye, adó- és illetékmentes legyen.

Kapcsolatépítés:

  • A 2015. évben megkezdett kapcsolatépítési megbeszélések folytatása és az Együttműködési Szerződések létrehozatala.

Elnökség:

  • Az elnökség munkájának fejlesztése céljából egy szakmai titkár beállítása 4 órás munkaidőben.
  • Az elnökség tagjai között az elvégzendő feladatok szétosztása és a létszám megerősítése.

Klub:

  • Változatlanul folytatni kell a havi egy alkalommal megrendezett KLUB délutánokat. A programokat két-három héttel korábban a tagsággal közölni kell.

Kapcsolatkártya:

  • Ösztönözni kell tagságunkat, hogy minél többen kapcsolódjanak be ebbe a speciális belső értékesítési rendszerbe.

Honlap – Hírlevél:

  • Folytatni kell a honlapon keresztüli Egyesületi aktivitás információinak közlését.
  • Meg kell kezdeni a rendszeres HÍRLEVÉL tájékoztatást a velünk együttműködő szponzorok, pártoló tagok és együttműködő szervezetek felé.

Konferencia:

  • 2016. májusában meg kell kísérelni egy országos, négycsillagos minőségű Konferencia szervezését. A Szervezésbe be kell vonni a meglévő és később megjelenő szponzorokat.

Alapítvány:

  • Az Egyesület által alapított ML Alapítvánnyal közösen folytatni kell a felsőfokú képzőintézményeknél kialakult védnökségi rendszert.

Tag létszám:

  • Ki kell dolgozni a létszámbővítés újabb módszereit és el kell érni 60-70-es létszámot.